Ако вашият Samsung smart телевизор разполага с операционна система TIZEN, вие може да инсталирате приложението tPLAY от мартекта за приложения. Направете регистрация в tPLAY  платформата и се насладете на интерактивна телевизия.

Ако вашият LG smart телевизор разполага с операционна система WEB OS, вие може да инсталирате приложението tPLAY от маркета за приложения. Направете регистрация в tPLAY  платформата и се насладете на интерактивна телевизия.

Можете да инсталирате приложението tPLAY от GooglePlay на вашия android smart tv. Направете регистрация в tPLAY  платформата и се насладете на интерактивна телевизия.